Ukrayna Kiev Bilgi

Kiev Bilgi

Ana Sayfa
Ukrayna Haberleri
Ukraynada Yasam
Ukrayna Ulaşım
Egitimde Ukrayna
Ukraynada iş hayatı
Ukrayna Vizesi
Kiev Turları
Kiev lokantalar
Rusça Dil eğitimi
2010 PASAPORT HARÇ BEDELLERİ - PASAPORT ÜCRETLERİ 2010
Ukrayna Yatırım Fırsatları
Ukrayna Nakliyat
Kiev Disco adresleri
Ukrayna Otel ve Fuarlar
İletişim
Yurtdışı eğitim için adres seçiminde eğitim kalitesinin yanı sıra ülkenin de etkili olduğunu düşünürsek, Ukraynada eğitimin düşük maliyet avantajının yanı sıra yaşam giderleri olarak da diğer ülkelere nazaran 10-20 kat daha ucuzdur. Bununla birlikte sunulan zengin seçenekleri ve değişik kültürlerle tanışma olanağı sağlayan Ukrayna, temelleri Sovyet Rusya zamanında atılmış köklü ve disiplinli eğitim sistemi ile yabancı öğrenci eğitiminde 40 senelik bir deneyime sahip olup bugüne kadar yaklaşık 150.000 yabancı uyruklu uzman yetiştirmiştir.
köğretim ve Lise Eğitim Sistemi
foto_ilkogretim_lise_egitim_sistemi

Öğrencilerin üniversiteye kabulleri lise notlarına bakılarak yapılmaktadır. Burada öğrencinin hangi lise programında okuduğunun bir önemi yoktur. Mesela eşit ağırlıktan mezun olan bir öğrenci matematik ders notu en az üç ise bilgisayar mühendisliği gibi istediği mühendislikte okuyabilmektedir. Bununla birlikte 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları DGS sınavı olmaksızın kendi dallarında lisans tamamlayabilirler.

Akademik (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Eğitim Sistemi
foto_akademik_egitim_sistemi

Eğitim dili Rusça, Ukraynaca veya İngilizce olup her öğrencinin, sadece dil eğitimi yapılan hazırlık sınıflarında okuması mecburidir.  Hazırlık sınıfları akademik yıl gibidir. Birinci seviyeden dördüncü seviyeye 9 ay sürmektedir. Öğrenci, tüm dersleri almak zorunda olduğunu gibi programda öngörülen devamsızlık ders saatlerinin üzerinde olursa, öğrencilik hakkını kaybetmektedir.

Hazırlık Eğitimi

Yabancı öğrenciler eğitimlerine yeterli dil seviyesine gelmek için hazırlık yılı ile başlarlar. Hazırlık sınıflarında İngilizce/Rusça/Ukraynaca dil eğitimi ile beraber öğrencinin ileride devam edeceği fizik, matematik analiz, teknik resim gibi bölümle alakalı temel bilgi ve terminolojiye ilişkin eğitim de verilir. Yabancı öğrenciler hazırlık sınıfını bitirdikten sonra ister aynı üniversitede isterlerse de diğer bir üniversitede ana bölümlerine yabancı öğrencilerle beraber devam ederler. Üniversitelerdeki hazırlık sınıfı dersleri 1 Eylülden 15 Kasıma kadar başlamakta olup 10 ay devam etmektedir. Yalnız, Ukraynada hazırlık eğitimi denilince akla sadece dil eğitimi gelmemelidir. Ukrayna eğitim sisteminde hazırlık, Akademik Hazırlık ve Temel Eğitim (Fundation) olarak verilmektedir. Hazırlık eğitimi almadan önce öğrenci, hangi alanda lisans eğitimi almak istediğine karar vermeli, hazırlık eğitimini buna göre almalıdır. Buna göre öğrenciler hazırlıkta 4 farklı seçenekten oluşan bir yol ayrımına gelirler.

  • Engineering, Techology and Natural Sciences: Bu bölümü seçen öğrenciler  Rusça ya da Ukraynaca eğitiminin yanı sıra matematik, fizik, kimya, tasarım, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine dersler alır. Hazırlıkta bu bölümü bitiren öğrenciler Ukraynadaki üniversitelerde Radiofizik, Fizik, Matematik,  Mühendislik bölümleri, Teknoloji bölümleri, Sibernetiks, Kimya, Coğrafya  üzerine lisans eğitimi alabilirler.
  • Economics: Bu bölümü seçen öğrenciler Rusça veya Ukraynaca eğitiminin yanı sıra matematik, coğrafya, ekonomiye giriş, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine eğitim alırlar. Hazırlıkta bu bölümü bitiren öğrenciler ekonomi, işletme, pazarlama, uluslararası ticaret vb kategorideki alanlar üzerine lisans eğitimi alabilirler. 
  • Medicine, Biology and Agriculture: Bu bölümü seçen öğrenciler Rusça veya Ukraynaca eğitiminin yanı sıra biyoloji, fizik, kimya, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine eğitim alırlar. Hazırlıkta bu bölümü tamamlayan öğrenciler tıp ve tarım ile ilgili bölümlerde lisans eğitimi alabilirler.
  • Humanities and Social Sciences: Bu bölümü seçen öğrenciler Rusça veya Ukraynaca eğitiminin yanı sıra edebiyat, coğrafya, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine eğitim alırlar. Hazırlıkta bu bölümü bitiren öğrenciler uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, gazetecilik,  tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk vb kategorilerdeki alanlarda lisans eğitimi alabilirler.

Lisans (Üniversite) Eğitimi

Ukraynada yüksek eğitim veren kurumlardan 300den fazlası uluslararası öğrenci kabul etmektedir. Ukraynadaki yüksek öğretim kurumlarından alınacak diplomalar Lizbon antlaşması ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir. Öğrenciler bu anlaşma ile istediği Avrupa Birliği ülkesine yatay geçiş yapma hakkına da sahip olabilmektedirler. Çarpıcı bir gerçek olarak 100-300 yıllık geçmişe sahip üniversitelerde lisans eğitimi dört yıl sürmektedir. Bu süre tıp bölümlerinde ise 5-6 yıl olduğu gibi teknik eğitim içeren bölümlerde 4 yıllık lisans programına ek olarak 1.5 yıl da uzmanlık eğitimi almak gerekmektedir. Türkiyede herhangi bir liseden mezun olmuş olan herkes hazırlık eğitiminden sonra Ukraynada üniversite eğitimine başlayabilir. Fakat Ukrayna�;a üniversitelere sınavsız girebilmek demek, istenilen bölüme rahatça girebilmek demek değildir. Sözgelimi, öğrenci tıp eğitimi almak istiyorsa, ilgili hazırlık programına bile kabul edilmek için matematik, fizik biyoloji vs derslerdeki lise notlarının istenilen oranlarda olması gerekmektedir ki bu oran çoğu üniversiteye kabul için 5 üzerinden 3 ve üstü olmalıdır. Fakat üniversiteleri çok kalabalık olmayan Ukrayna, tıp eğitimi konusunda en iyi eğitimlerden biri verilmektedir. Ancak alternatif tıp bu alanda önemli bir yer tutmaktadır. Ülkede bu alanda çalışan 39 araştırma enstitüsü, 8 TIP üniversitesi, 5 Tıp akademisi ve eczacılık akademisi bulunmaktadır.Ekonomi ve sosyal bilimler ise genellikle rahat kabul alınan bölümlerdir. Benzer biçimde hazırlık yılı mezuniyet notları da, lisans eğitimi almak istenilen üniversitenin kabul ederken dikkatle inceleyeceği detaylardır. Taras Shevchenko, KPI gibi üniversitelerde, özellikle mühendislik ve tıp gibi alanlarda lisans eğitimine kabul etmek için öğrencinin hazırlık eğitiminizi başarı ile tamamlamasını istemektedir.

Yüksek Lisans (Mastır) Eğitimi

Ukrayna yüksek öğrenim sitemi UNESCO ve BM tarafından tanınan ileri ülkelerdeki modern eğilimlerle uyuşan esnek bir yapı mevcuttur. Sanılanın aksine, yüksek öğrenimde dev bir kadroya sahip olan Ukraynada üniversiteler, akademiler ve enstitülerde 600 bini tam-süreli olmak üzere yaklaşık 900 bin lisans öğrencisi öğrenim görmekte olup 4,506 doktor, 32,825 bilim adamı adayı, 5,228 profesör ve 26,665 doçent olmak üzere yaklaşık 800,000 öğretim görevlisi mevcuttur. Yüksek okul mezunlarından bilimsel araştırma konusunda başarılı olanlar yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilirler. Çeşitli uzmanlık alanlarında geniş yüksek lisans programı seçenekleri endüstri, ekonomi, bilim, kültür ve eğitim alanlarında yetişmiş uzman ihtiyacına cevap verir. Üniversitelerde 20 bilim dalı ve 366 uzmanlık alanında eğitim verilmektedir. Ülkede reform sürecinde etkili olan ihtisas eğitimi (İktisat, hukuk, sosyal ve siyasi bilimler) yaygınlık kazanmaktadır. Ülkede yeni eğitim yasaları ve devlet politikası yüksek öğrenim kurumlarına özerklik verir. Ukrayna, dünya eğitim sitemine dahil olmuştur ve eğitim sistemi Ukrayna'da entelektüel potansiyelinin oluşumunda önemli işlevler görmektedir. Ukrayna' da, yüksek lisans eğitimi yapabilmek için Türkiye'den ya da herhangi bir Avrupa birliği Ülkesinden alınan Lisans diploması yeterlidir olup 25 yaş sınırının aşılmaması gerekmektedir. Üniversitelerinden mezun olan bütün öğrenciler yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Master of Arts (MA) veya Master of Sciences (MS) programları iki yıllıktır. KPI de (teknik) mühendisliklerde lisans yapmak için Rusça ve Ukraynaca öğrenmenk gerekmekte. Bu sebeple mastır eğitimi hazırlıkla beraber 3 senede tamamlanabilir. İngilizce mastır sınıfı açtırmak için en az 10 kişi gerekmektedir. Yalnız bu sayıda yıllardır sağlanamadığından mastır sınıfları Rusça ve Ukraynaca açılmaktadır. Ukrayna'da doktora programı, yüksek lisans üzerine 3-5 senelik bir öğrenimi ve bu süre zarfında bir doktora tezinin hazırlanmasını gerektirir.

Başa Dön

 

Dil Eğitim Sistemi
foto_dil_egitim_sistemi

Ukrayna'da dil eğitimi için en ideal seçim yine üniversiteler olacaktır. Akademik yıl başlangıcında Ukrayna'da bir üniversitenin hazırlık bölümüne kayıt yaptırarak mükemmel bir Rusça ve Ukraynaca eğitimi alınabilmektedir. Ukrayna'da dil eğitimi çok kalitelidir. Yaklaşık bir yıl sürecek olan eğitim sonunda, yaşayarak öğrenmenin de katkısıyla, Rusça ve Ukraynaca dillerini çok iyi bir seviyeye gelmektedir. Herhangi bir şart aranmamaktadır. İsteyen herkes dil üniversitesine gelerek diplomasını alabilir. Dil eğitimi hafife alınmayacak kadar kalitelidir. Rusça ve Ukraynacayı çok rahat 1 senede öğrenebilir. Hatta diğer dünya dillerini de burada Kiev National Linguistic University de 5 senelik programla Rusça ile beraber öğrenme fırsatını sunmaktadır. Dil Kursları için davetiye verilmemekte olup sadece buraya belirtilen tarihler arasında üniversitelerin hazırlık fakültelerinden alınacak davetiye ile başlanabilir.

Üniversite Hazırlık Eğitimi

Yabancı öğrenciler eğitimlerine yeterli dil seviyesine gelmek için hazırlık yılı ile başlarlar. Hazırlık sınıflarında İngilizce/Rusça/Ukraynaca dil eğitimi ile beraber öğrencinin ileride devam edeceği fizik, matematik analiz, teknik resim gibi bölümle alakalı temel bilgi ve terminolojiye ilişkin eğitim de verilir. Yabancı öğrenciler hazırlık sınıfını bitirdikten sonra ister aynı üniversitede isterlerse de diğer bir üniversitede ana bölümlerine yabancı öğrencilerle beraber devam ederler. Üniversitelerdeki hazırlık sınıfı dersleri 1 Eylülden 15 Kasıma kadar başlamakta olup 10 ay devam etmektedir. Yalnız, Ukraynada hazırlık eğitimi denilince akla sadece dil eğitimi gelmemelidir. Ukrayna eğitim sisteminde hazırlık, Akademik Hazırlık ve Temel Eğitim (Fundation) olarak verilmektedir. Hazırlık eğitimi almadan önce öğrenci, hangi alanda lisans eğitimi almak istediğine karar vermeli, hazırlık eğitimini buna göre almalıdır. Buna göre öğrenciler hazırlıkta 4 farklı seçenekten oluşan bir yol ayrımına gelirler.

  • Engineering, Techology and Natural Sciences: Bu bölümü seçen öğrenciler  Rusça ya da Ukraynaca eğitiminin yanı sıra matematik, fizik, kimya, tasarım, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine dersler alır. Hazırlıkta bu bölümü bitiren öğrenciler Ukraynadaki üniversitelerde Radiofizik, Fizik, Matematik,  Mühendislik bölümleri, Teknoloji bölümleri, Sibernetiks, Kimya, Coğrafya  üzerine lisans eğitimi alabilirler.
  • Economics: Bu bölümü seçen öğrenciler Rusça veya Ukraynaca eğitiminin yanı sıra matematik, coğrafya, ekonomiye giriş, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine eğitim alırlar. Hazırlıkta bu bölümü bitiren öğrenciler ekonomi, işletme, pazarlama, uluslararası ticaret vb kategorideki alanlar üzerine lisans eğitimi alabilirler. 
  • Medicine, Biology and Agriculture: Bu bölümü seçen öğrenciler Rusça veya Ukraynaca eğitiminin yanı sıra biyoloji, fizik, kimya, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine eğitim alırlar. Hazırlıkta bu bölümü tamamlayan öğrenciler tıp ve tarım ile ilgili bölümlerde lisans eğitimi alabilirler.
 • Humanities and Social Sciences: Bu bölümü seçen öğrenciler Rusça veya Ukraynaca eğitiminin yanı sıra edebiyat, coğrafya, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine eğitim alırlar. Hazırlıkta bu bölümü bitiren öğrenciler uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, gazetecilik,  tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk vb kategorilerdeki alanlarda lisans eğitimi alabilirler.

vizeukrayna@hotmail.com

+380 93 7907577


Ukrayna Kiev Bilgi

Günlük Aylık Ev Arac Kiralama vizeukrayna@hotmail.com +380 93 7907577

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Arama Motorlarэ
Zirve100 Site ekle
haberler haberler Google Pagerank Powered by MyPagerank.Net